Senin, 09 Agustus 2010

WAJIB MARIPAT KEPADA ALLAH TA’ALA


Alhamlillahi robil alamin wasolatu wassalamu’aala sayidina Muhammad wa’ala  alihi wasohbihi adjmain.
Mula mula saya menterjemahkan kitab ini hanya mengharap berkah kepada Allah ta’ala yang maha murah di dunia kepada semua umatnya dan yang maha pengasih kepada umatnya di aherat yang mukmin . Rahmat Allah ta’ala kepada jujnjungan kita semua kanjeng Nabi Muhamad SAW dan Para sahabat dan keluarganya .

WAJIB MARIPAT KEPADA ALLAH TA’ALA
Yang di maksud ma’ripat kepada ALLAH ta’ala yaitu wajib kepada semua manusia mukalaf maksudnya adalah semua manusia yang sudah akil BALIGH itu wajib hukumnya dan tidak boleh di langgar karana ada perintah kanjeng Nabi Muhamad S A W

“AWALUDINI MA’RIFAT TULLOHI TA’ALA “

Artinya  : Awal awalnya agama itu harus tau dulu kepada ALLAH ta’ala sebabnya harus tau dulu supaya dalam menjalan kan ibadah sah di terima amal ibadah nya  ku ALLAH ta’ala sebabnya tadi ibadah juga harus pakai ilmu .jika tidak memakai ilmu maka batal ibadahnya . sewaktu waktu tidak jadi tentu tidak ada manfaatnya di aherat hanya di dunia saja .

            Tetapi di bagian ilmu hati hati keliru . yang di maksud ilmu adalah pengetahuan dan harus tau tentang sara , sah dan batalnya ibadah saja teapi harus tau juga tentang        ( MA’RIFAT ) kepada ALLAH dan Rosullulloh sebab itu bisa di sebut tempat atau gudang yang untuk menyimpan amal ibadah kita semua. jangan sampai tidak tau tempat menyimpanya di mana .
            Ibarat di dunia amal ibadah itu sedang di kumpul kumpulkan seperti halnya perabot rumah tangga seperti  ,kursi,lemari,dan lain lain.tetapi kalo MA’RIPAT ke ALLAH kita sama dengan memiliki rumah yang kokoh dan besar .yaiyu supaya barang barang yang telah di kumpulkan dengan susah payah dapat di tempatkan sesuai dengan ruangan dan pas tata letaknya . supaya enak dan betah di tempatinya rumah tersebut oleh penghuninya. Sebab walaupun kita memiliki barang banyak dan bagus bagus tetapi tidak memiliki rumah atau tempat untuk menyimpan dan berantakan . kepanasan kehujanan itu barang yang bagus dan mahal akan cepat rusak . tidak jadi kenikmatan apa lagi jika kita memiliki ke inginan untuk menjadikan amal ibadah kita kelak di aherat  sebagai bawaan amal ibadah kita itu semakin wajib  kita MA’RIFAT kepada ALLAH ta’ala sebagai tempat kelak kita kembali .
            Umpama tidak di beritahukan sekarang kapan kira kiranya kita akan datang ke pada tempat asal kita dahulu ? dan di dalam sakaratil maut sudah tidak ada pertanyaan lagi,karna merasakan betapa sakitnya sebab kata hadis , upama buta maksudnya tidak tau ke ALLAH Ke Rosullulloh sekarang waktu di dunia. nanti juga di Akherat akan buta  .sewaktu waktu buta gelap di aheratnya . jadi amal perbuatan yang kita dapat di dunia yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita akan di bawa ke mana ?
            Sebab kita tidak bisa datang ke ALLAH di mana dulu kita berasal dan akan kembali ke asal . tidak harus kembali ke alam siluman dan kita di bikin barisan  injekan para siluman . oleh sebab itu  selama kita di dunia harus ihtiar  sedia payung sebelum hujan . artinya kita harus siap siap menghadapi waktu yang akan dating di mana kita akan kembali . yaitu harus bisa mati sebelum mati . karna sebelum mati kita kita tidak akan tau alam aherat . karna untuk mengetahui alam aherat kita harus mati terlebih dahulu. Karna menurut dalil juga di sebutkan

“ ANTAL MAOTU QOBLAL MAOTU “

jadi akherat atau asal kita dahulu seharusnya kita tau yang sebenarnya dan harus kita kunjungi mulai dari sekarang supaya nanti kita tidak tersesat , platat plotot, jeba jebe larak lirik mencari jalan .

“JALAN JALANNYA MA’RIFAT KEPADA ALLAH “

            Kalo jalan jalanya ma’rifat kepada ALLAH ta’ala itu ada dua jalan  ada yang dari bawah ke atas dan ada juga yang dari atas ke bawah .kalo yang dari bawah ke atas yaitu yang mencari ilmu dengan belajar di pondok pesantren ,ngaji kitab Quran terus menjalan kan perintah agama serta mejalankan yang lima perkara nah jalan yag seperti itu yang di sebut jalan ma,rifat ke ALLAH ta,ala tetapi kebanyakan tidak di teruskan kepada ma,rifatnya karna keburu betah ,keburu enak di asma .artinya sudah merasa puas di tempat penunjuk padahal jika diteruskan ma,rifat kana dzat sipat ALLAH ta,ala masa tidak merasa bertambah kenikmatan . nah contohnya baru di asma saja sudah terasa segitu nikmaynya .
            Kalo yang dari atas ke bawah yaitu yang mencukupi dalil tadi

“ AWWALUDINI MA’RIFATULLOHI TA’ALA “
jalan lain dari mondok pesatren saja , tapi harus berani sambil membersihkan diri dengan puasa dan selalu berusaha mencari guru, guru yang mursyid , sebab tidak pernah akan tau tanpa guru pembimbing oleh sebab itu mana jalan yang akan kita pilih tidak ada lagi kecuali dari torekatnya para wali sebagai pilihan ahir kita . sebab yang di sebut sebagai  johar awal  tadi yaitu hakekatnya MUHAMMAD masa iya tidak ada safaatnya buat kita semua sebabnya tadi juga di ceritakan para wali juga berpuasa dan bertapa untuk membela umat umatnya Rosululloh supaya bisa kembali lagi ke jalanya ALLAH ta’ala.oleh sebab itu mari kita semua pada mencari itu yang di namai torekat para wali .sebab jika tidak ketemu itu torekat para wali tentu kita semua tidak akan bisa kembali lagi ke asal kita . pasti nanti nyawa kita nanti bakal merkayangan nitis manitisan balik lagi kea lam dunia kepada barang yang bisa rusak lagi. Tidak bisa mencukupi seperi dalil

“ INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN “

Artinya : asal dari ALLAH harus kembali lagi kepada ALLAH
Oleh sebab itu tentu semua merasa bingung walaupun kita semua percaya . lantaran kita tidak merasa pada asalnya kita berangkatnya dari ALLAH  dan sampai turunya ke alam dunia . tetapi karna ada dalilnya  seperti itu maka kita cepat cepat mengaku asalnya dari ALLAH . tetapi ngakunya hanya di bibir saja . terpaksa mengaku karna takut di sebut kufur kafir karna tidak percaya dalil tadi . tetapi hatiya tetap gelap sebab tidak percaya . lantaran tidak kerasa .
            Oleh sebab itu maka saya hendak memberikan keterangan sedikit  yang bisa di percaya  . kita bersal dari ALLAH dan begini keterangan nya  kita mulai dari bawah ke atas supaya gampang kita memahaminya .
            Mula mula kita berasal dari mana ? sekarang kita mulai saja dari  yang di mengerti akal dan umum di ketahui oleh setiap manusia
Kita lahir dari ibu ,terus kita naik lagi ke atas ibu  kita lahir dari mana ? tentu lahir dari nenek kita , nenek kita lahir dari mana ? tentu dari buyut kita . buyut kita lahir dari mana ? tentu lahir dari  jangga wareng . jangga wareng lahir dari mana ? tentu lahir dari bao . bao lahir dari mana ? tentu lahir dari udeg udeg . udeg udeg lahir dari mana ? tentu lahir dari gantung siwur . seterusnya begitu terus dari ibu lagi ibu lagi . sampai kepada ibu

SITI HAWA
Dan ibu siti hawa asalnya dari mana ? asal dari iga Nabi Adam

NABI ADAM
Dan nabi Adam asalnya dari mana ?  di terangkan dalam hadis asal Nabi Adam adalah  dari ACI BUMI , API , AIR, ANGIN, nah dari empat unsur tadi di terangkan lagi dalam hadis , asalnya dari NUR MUHAMMAD , Cahaya empat perkara Hakekatnya adalah
1.      cahaya hitam hakekatnya bumi
2.      cahaya putih hakekatnya air
3.      cahaya kuning hakekatnya angin
4.      cahaya merah hakekatnya api
Nah tentang nur muhamad itu asalnya dari mana ? nur Muhammad itu asalnya dari nur yang maha suci yaitu dari
“JOHAR AWAL”
Nah sampai di sini buntu  sebab sudah di terang kan dalam al Quran dan hadis itu JOHAR AWAL adalah asal muasal bibitnya tujuh bumi dan tujuh lapis langit dan beserta isinya semua . jadi semuanya itu adalah Kehendak ALLAH
Dari JOHAR AWAL tadi sifatnya terang yaitu gulungan DZAT dan SIFATNYA yang maha Suci baru terbentuk Nama ALLAH

1.      cahaya merah menjadi hakekatnya  lapad          ALIP
2.      cahaya kuning menjadi hakekatnya  lapad         LAM AWAL
3.      cahaya putih menjadi hakekatnya  lapad           LAM AHIR
4.      cahaya hitam menjadi hakekatnya  lapad          HE
5.      Johar awal menjadi hakekatnya                        TASJID
Begitu keteranganya  jadi cahaya yang di sebutkan di atas di sebut

“ ISMUDAT “
artinya  nama

“DAT LAESA KAMISLIHI “
Atau nama yang maha suci kata orang yang ahli zikir adalah Latipah nah nanti kita harus                                  bisa Pulang kembali lagi Asal. makanya wajib di ketahui dari sekarang . Torekat yang bisa menghilangkan hijabnya atau penghalangnya yang membuat kegelapan terhadap zatnya sipatnya Allah ta’ala mudah-mudahan ketemu dengan hakikatnya Tasdjid Muhamad yang ada di wujud pribadi,itu kunci yang bisa membuka hijabnya ke Allah ta’ala .Kalau ketemu insya Allah tentu kita bisa memenuhi terhadap pribahasa mulih ke jati pulang ke asal, yaitu yang mulih kejati itu rasa jasmani yang sedang sekarang dipakai, kembali lagi ke rasa tadi sedang waktu ada di Nurulloh ( Johar Awal ). Kalau yang pulang ke asal, yaitu jasmaninya menjadi ke asal lagi, yaitu menjadi Nur Muhammad cahaya empat rupa yaitu Merah, Kuning, Putih, Hitam.
            Sewaktu – waktu kembali lagi ke asal nya, namanya sempurna, artinya habis kejasmaniannya.

“ MULA MULA JIKA INGIN MECARI PANGERAN “


            Ada perintah nabi Muhammad S A W

“ MAN TOLABAL KAOLA BIGAERI NAPSIHI FAQOD DOLLAN BAIDA “

Artinya : siapa siapa yang mencari pangeranya keluar dari dirinya sendiri maka            sesungguhnya itu manusia tersesat .karna dalam tekadnya merasa lebih jauh dari ALLAH Ta’ala padahal ada dalilnya

“ WANACHNU AKROBU ILAEHI MIN HABLIL WARID “
                                                                              
Artinya : AKU sudah tidak ada antara lagi dengan Kamu di ibarat kan seperti urat leher dengan lehernya . Kamu peribadi juga masih deket dengan AKU . Makanya manusia lebih di muliakan oleh ALLAH . Karna  ada dalilnya 

“ WALAQOD KAROMA BANI ADAM “

Artinya : ALLAH telah memuliakan anak keturunan ADAM
Malah ada lagi dalilnya

“ LAQOD HOLAQNAL INSANA FIAHSANITAQWIN

Artinya : manusia itu di ciptakan sebaik baiknya mahluk ALLAH Ta’ala dan paling sempurna diantara mahluk ciptaan ALLAH.

Segeralah jika sudah mengetahui yang ada di dalam diri kita sendiri tentu nanti merasa ke sempurnaan nya yang ada di dalam tubuh kita sendiri .

Ada lagi perintah Nabi MUHAMMAD SAW

“ MAN A’ROFA NAFSAHU FAQOD A’ROFA ROBAHU “
Artinya : siapa siapa yang sudah tau dirinya sendiri  sudah tentu tahu kepada pangeranya

“ WAMAN A’ROFA ROBAHU FAQOD JAHILAN NAFSAHU “

Artinya : dan  barang siapa yang sudah tahu tentang pangeranya tentu merasa Bodoh

            Tentu paham si jasad  tidak akan bisa bergerak ke kanan ke kiri  kalo bukan karna kehendak ALLAH .
Makanya kita dianjur kan untuk mengaji kepada kitab yang tidak bisa rusak tapi harus kepada kitab yang abadi karna menurut hadis begini

“ IQRO KITABIKA KAFA BINAFSIKA ALYAOMA ‘ALAIKA HASIBA “

Artinya : Kamu harus mengaji kitab yang abadi yaitu kitab yang ada di diri sendiri .

            Tetapi segera cari Qudrat irodat nya Pangeran di dalam diri kita sendiri karna akan lebih nyata . Kekuasaan nya di dalam diri kita

Dan lebih nyata kemauan  pangeran di dalam diri kita sendiri.
Dan lebih nyata ilmunya pangeran di dalam diri kita sendiri
Dan lebih nyata  hidupnya pangeran di dalam diri kita sendiri.
Dan lebih nyata pengelihatanya  pangeran di dalam diri kita sendiri.
Dan lebih nyata pendengaranya pangeran di dalam diri kita sendiri.
Dan lebih nyata pembicaraanya pangeran di dalam diri kita sendiri.
Karna menurut dalil sebagai berikut

“ WAHUWA MA ‘ AKUM AENAMA KUNTUM “

Artinya : ALLAH ta’ala selalu bersama umatnya semua di mana saja di mana ada kita di situ ALLAH juga ada .
            Artinya di mana kita berada ALLAH selalu ada di dekat kita yaitu karna adanya kodrat ,iradhatnya dan ilmunya Kta percaya dengan adanya sipat 20 ( dua puluh ) juga sudah selalu dobel ( Rangkap ) seperti
 1. Hayat dengan Hayan  hayat artinya hidup haying adalah yang hidup
 2. Sama dengan samian sama artinya mendengar samian adalah yang mendengar
 3. basar dan basiran basar artinya yang melihat Basiran adalah yang melihat
 4. Kalam dan Mutakaliman Kalam artinya berbicara mutakaliman artinya yang berbicara
 5. Kudrat dan Irodat Kudrat artinya kuasa Irodat artinya yang kuasa .

Apa yang paling berkuasa di dalam diri kita ? tidak adalagi adalah hidup buktinya adalah kita dapat bergerak  Irodat artinya kemauan yaitu buktinya

 1. Mata bisa melihat
 2. Telinga bisa mendengar
 3. Mulut bisa bicara
 4. Hidung bisa mencium
Itu buktinya sidik tidak dapat di pisahkan .
Sekarang kita tinggal mencari seperti apa sipatnya Qudrat atau Hidup . itu wajib hukumnya supaya bisa di mengerti dan bisa di percaya .jangan percaya kata orang harus percaya kepada diri sendiri.

“ MENERANGKAN IMAN DAN MA’RIFAT “

Kalo IMAN artinya PERCAYA
Kalo MA’RIFAT artinya TAU

Itu bedanya antara iman dan ma’rifat , di sini kita percaya ke ALLAH ta ala harus dengan Tau ( Ma’rifat ) kalau tidak dengan sidik maka iman nya di sebut iman TAKLID , jadi mengakunya ALLAH ta’ala itu hanya kata orang kebanyakan  Atau percaya dari kitab saja . jadi kalo paham seperti itu sama saja dengan paham orang kebanyakan .percaya yang seperti itu di sebut percaya karna adanya bukti ciptaan ALLAH seperti bumi dan langit .itu semua agama juga percaya adanya ALLAH bukan islam saja yang percaya . jadi apa yang membedakan antara agama islam dan agama lain nya selain dari pada
1.      sahadat
2.      sholat
3.      zakat
4.      puasa
5.      haji
Dan di agama lain juga ada sahadatnya , ada sholatnya, Cuma beda cara mengerjakan dan bahasanya saja maksunya pasti sama hanya untuk menyembah ALLAH.
Cuman islam yang diangap paling sempurna dari agama lain karna ada dalil yang mengatakan  :

“AL INSANU SIRI WA’ANA SIRRUHU “

Artinya : Rasa Muhammad itu ada karna adanya rasa ALLAH rasa ALLAH juga ada karna adanya rasa Muhammad.
Artinya pengetahuan muhammad itu pengetahuan ALLAH dan pengetahuan ALLAH juga pengetahuan Muhammad karna ada hadis yang mengatakan :

“ ILA HAQQA ILA HAQQIN ILA HAQQIN ILA HAQQA “

Artinya : Muhammad itu hak ALLAH ,ALLAH juga hak Muhammad.
               Itu yang membuat kenapa islam itu di sebut agama yang paling sempurna, karna agama yang paling dekat dengan
               ALLAH Ta’ala.        
Tidak ada ALLAH kalau tidak ada Muhammad , dan tidak ada Muhammad kalau tidak ada ALLAH . Artinya tidak   akan ada SIFAT  kalau tidak ada DAT
tidak akan adaDAT kalau tidak ada SIFAT  .
oleh karnanya kenapa Kanjeng Rosululloh di sebut PENGHULU ROSUL dan INTI segala ROH  . jadi agama islam kenapa di sebut se sempurnanya agama karna adanya hak MA’RIFAT ke pada ALLAH .dan buktinya kanjeng Nabi Muhammad bisa MI’RAJ . Dan semua di beritahukan kepada kanjeng gusti SYARIF HIDAYAT TULLAH WALI KUTUB Cirebon. Mi’Rajnya itu bias ketemu dengan hakekatnya Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu yang di sebut dengan Johar Awal tadi . Artinya sifat yang maha suci. Kata para para wali adalah sejatinya hidup dan sejatinya syahadat.. yaitu menyatunya DAT dengan sifatnya yang MAHA SUCI. Jadi umpama kita juga bisa bertemu dengan torekatnya wali.Insya ALLAH sudah biasa bertemu dengan hakekatnya Rasulluloh.Baru kita di aku sebagai umatnya. Sewaktu waktu sudah diaku umatnya Rasulluloh Insya ALLAH Nanti akan di ambil didalam Keselamatan Dirinya , Yaitu di dalam Kesucian , seumpama belum jelas karna yakinya Kepada Rasulluloh .Entah kepada Majajinya enath kepada Hakekatnya,tetap kita belum sah kita mengaku Umatnya Rosullulah . Karna didalam Rukun sahnya membaca sahadat juga sudah di terangkan dalam kitab :
 1. Harus menetapkan dahulu Datnya ALLAH Ta’ala.
 2. Harus menetapkan dahulu Sipatnya AALLAH Ta’ala
 3. Harus menetapkan dahulu Aamanya ALLAH Ta’ala
 4. Harus Sidik Dahulu Kepada Rasullulah.

Kenapa Harus begitu Membaca syahadat .Kenapa harus sidik dulu Kepada Rasulluloh
Sebab bagaimana bias menetapkan adanya ALLAH dan ROSULLULAH Umpama belum tahu  ( MA’RIFAT ) Kepada Sifatnya ALLAH . Sebab Bahasa Menetapkan itu harus jelas.Harus jelas dulu kepada barang yang di tetapkan .Harus begitu juga membaca syahadat .bukan asal sebut saja . sebab jika hanya sebut saja tanpa mengetahui artinya anak anak kecil juga bisa. Itu sebabnya yang di sebut wajib tahu dan paham.sebab umpama jika tidak dengan pengetahuan ibarat kita membaca program bioskop yang bagus dan rame,tapi tidak dengan menonton . apakah menjadi kenikmatan yang lebih buat kita ?.Begitu juga walaupun tidak membaca programnya ,tapi menonton langsung ke tempatnya , Kenapa? Utama mana ? Utama yang menonton langsung apa yang baca programk nya ?
            Begitu juga didalam bab agama atau ilmu , yang mengaji atau yang mendengar kan ini kitab jangan cepat tidak percaya , jangan cepat mengatakan tidak , sebab ini jamannya sudah tua , pikiran manusia sudah tinggi , sudah tidak mau di bohongi ,manusia sekarang di segala bidang ingin merasakan dan ingin bukti yang nyata .
Ingat pepatah lama yang sering di wejangkan orang tua kita dahulu

“ BATU TURUN PASIR NAIK “

Artinya : sekarang manusia yang tua menjadi bodoh dan yang muda menjadi semakin pintar
Dan ingat ilmu itu ada empat tingkatan  yang menurut Rasulluloh adalah sebagai berikut :
 1. ILMU SAREAT.
 2. ILMU TAREKAT
 3. ILMU HAKEKAT
 4. ILMU MA’RIFAT
Di jaman sekarang orang ilmu ma’rifat yang paling banyak di kejar kejar karna adanya ke inginan untuk sidik ke Pada  ALLAH dan kepada Rosulluloh . kan ada dalil yang menguat kan :

“WA’BUD ROBAKA HATTA JA’TIJAKAL YAKIN “

yang artinya : menyembah ke pada ALLAH itu harus sidik dan Yakin
supaya sah Datnya ,Sah sifatna sah Asmanya , sah Af’alnya, didalam hidup di dunia itu harus nyapai kepada rasanya dekat dengan ALLAH dan tidak terpisah Dengan ALLAH dan Rasulluloh
            sewaktu waktu sudah merasa dekat dengan ALLAH siang malam mungkin kita akan merasa malu jika akan berbuat yang kurang terpuji seperti jelek tekad, jelek perbuatan , seperti sirik pidik kaniyaya ke sesama mahluk. Tentunya karna kita mersa malu karna kita siang malam tidak akan pernah lepas dari rahmat dan hidayah nya ALLAH , segala hal tidak mungkin dapat di sembunyikan dari hadapan ALLAH dan segala perbuatan kita tidak akan di kerjakan dengan Ujub, ria , takabur, karna kita merasa bahwa kita tidak ada apa apanya di banding kan dengan kekuasaan ALLAH . kita di hadapan ALLAh merasa hina , doip , bodo bias melakukan sesuatu hal juga karna rahmat dan murah nya ALLAH .yaitu lantaran QUDRAT dan IRODATNYA ALLAH Yang maha Kuasa .
            jadi sekarang kita bias mengambil kesimpulan jika sewaktu waktu ada manisia yang yang masih bersifat sirik pidik jail kaniyaya , kasasama mahluk ALLAH entah dia seorang santri  , para kyai , dan lain sebagainya cirri cirri itu manusia belum bias ngerasa dekat dengan ALLAH dan Rosulluloh , sewaktu waktu tidak merasa dekat dengan ALLAH tentu tingkah laku dan tekadnya selalu ujub ria, takabur , sok pinter , selalu merasa benar sendiri , mengaku paling menguasai ilmu ,jadi manusia seperti itu mengaku mempunyai Qodrat dan irodatnya sendiri . tidak pernah mengaku Qudrat irodatnya ALLAH , jadi merebut apa yang jadi milik ALLAH Ta’ala . kan kita sudah bicarakan diatas tidak gampang kita mengaku ISLAM , jika kita masih tudah tuduh ke orang lain kafir ,dan orang itu islam ,Karna islam Kafir hanya ALLAH yang tahu dan mendengar setiap perkataan mahluknya .dan hanya ALLAH Yang menetap kan Segalanya .


BAB ISLAM

            Yang di maksud islam ialah suci , bersih , dari segala kotoran , apa yang menjadikan kotor adalah  tidak lain dan tidak bukan adalah nafsu . karna manusia mana yang tidak memiliki nafsu ?
            Sebenarnya di dalam diri manusia terdapat nafsu , walapun di dalam tubuh ahli agama juga ada nafsu di hatinya itulah yang menyebabkan adanya sifat sirik pidik ujub ria , takabur, walaupun hanya ingin memiliki harta dunia saja itu juga sudah kotor begitu keterangan nya .
            Sesungguhnya islam itu tidak ada dua, tiga sungguh hanya satu satunya malah satu juga GOIB . sebab sifat islam itu adalah Nur .
Sebab itu tadi kita waktu ada di alam NUR tidak memiliki nafsu tidak ingin macam macam begitu yang di sebut islam . begitu juga yang di sebut islam tidak dua tidak tiga hanya satu satunyayaitu Kanjeng Rosulluloh SAW , kenapa manusia tidak kebagian Pangkat islam ,manusia hanya cumin menjadi umat tetapi yang sampai kepada pangkat umat juga masih tergolong langka hanya seribu satu manusia karna sangat susahnya .
Sebab kita harus tahu dulu ke ALLAH dan ke Rosulluloh SAW dan melakukan segala perintahnya .dan kebanyakan manusia hanya mengaku ngaku umat islam . dan tidak pernah melakukan printah Nya. Karna manusia di wajibkan untuk Ziarah ke keratonya ALLAH yang ada di dalam diri sendiri yang menurut keterangan sebagai berikit :

“ KULU UMATIN WA RUSULIHI “

Artinya : di dalam semua umat pada keteapan Rosulluloh Artinya rasa ALLAH

            Oleh sebab itu kita perlu penasaran , wajib mengetahui pada hakekatnya Rosulluloh yang ada di dalam tubuh kita sendiri . kita punya kerinduan untuk ziarah ke mekah ke madinah tapi belum terkabul, dan belum bias melaksanakan .
Dan di sini di terangkan ada dua rupa . naik haji majaji dan haji hakeki
Pengertian haji majaji adalah barang siapa yang sudah bias menunaikan ibadah haji ke baitullah dan ke madinah al munawaroh .
Haji hakeki adalah barang siapa yang telah tau kepada hakekatnya baitullah dan Rosulluloh di dalam diri sendiri . karna  Rosulluloh hakekina tidak meninggal dunia . jika Rosulluloh meninggal dunia tentu nya tidak ada dunia ini . jadi jika kita ingin jadi umat Rosulluloh , kita harus tau dulu hakekatnya Rosulluloh yaitu yang di sebut JOHOR AWAL  tadi . yang ketemu dengan tarekatnya para wali .

MENERANGKAN UMAT ROSULLULOH

Yang di maksud dengan umat Rosulluloh itu hyak hak nya hanya ada empat perkara yaitu
1.      Sahabat Abu Bakar
2.      Sahabat Umar
3.      Sahabat Usman
4.      Sahabat Ali
Sebab itu yang selalu bersama sama Rosulluloh siang malam serta di jadikan Sahabat ( utusan Rosulluloh ) tetapi semua kita sekarang sudah tau bahwa sahabata yang empat tadi telah meninggal dunia secara majaji nya .tetapi secara hakekatnya ada dan tidak meninggal dunia . dan dapat kita rasakan di dalam tubuh manusia . Dan Rosulluloh juga hakekatnya juga ada di dalam Tubuh manusia :
1.      Hakekatnya Abu Bakar adalah pengelihatan.
2.      hakekatnya Umar adalah pendengaran .
3.      Hakekatnya usman adalah Pengucap .
4.      hakekatnya Aki adalah penciuman .
Itu pengelihatan,pendengaran,pengecap,dan penciuman itu adalah GOIB semua tidak ada rupanya . nah titular yang did sebut hakekatnya para sahabat . jadi para sahabat yang empat itu harus meberitahukan hakekatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW Dan harus menjadi satu dan bias merasakan bersama sama siang dan malam dengan Rosulluloh sewaktu waktu sudah tidak merasa pisahnya dengan Rosulluloh . dan tetap menjadi umanya . tiap tiap sudah jadi umatnya tentunya nanti bakal di sampurnakan . di datangkan kepada gusti yang maha suci ( Asalna ) , umpama tidak tahu kepada ke Rosulluloh serta merasa bersatunya nati juga bakal berpisah . nyawa kita tentunya akan balik lagi ke alam dunia gentayangan jadi hantu , setan siluman atau nitis manitisan lagi ke manusia ke hewan . sewaktu waktu nyawa manusia balik lagi ke alam dunia tetep bakal cilaka masuk kedalam neraka , nati di ahir Kiyamatnya alam dunia karna sekarang nyawa nyawa manusia yang gentayangan tegasnya nyawa nyawa yang tidak bias kembali lagi kepada penciptanya ALLAH kalo menurut bahasa sekarang adalah sedang di frefentif , ada dialam barjah tunggu tunggu Sampai yaumul ahir ( KIYAMATNYA ALAM DUNIA ) .

MENERANGKAN RUKUN IMAN YANG ENAM

Dalil nya begini :

“WAL QODRI CHAERIHI WASARRIHI MINALLAHI TA’ALA “

Artinya :
Untung yang paling untung adalah kepastian dari ALLAH Atau  baik dan buruknya hanya dari ALLAH Ta’ala .
            Di bagean ini kita percayanya jangan keliru harus di piker dengan sungguh sungguh karna ALLAH sifatnya maha suci Allah Yang akan memberikan siksa dan  pahala nanti di acherat. Jadi kalau begitu ALLAH meciptakan manusia itu mengambil manfaat . mempunyai ke inginan ingin memberi pahala dan menyiksa , jadi kalau begitu tidak jadi maha sucinya ALLAH Ta’ala.
            Akan tetapi kita wajib percaya akan adanya surga dan neraka atau enak dan tidak enaknya nanti di acherat . sekarang juga di dunia kembang perbuatan juga sudah mulai kita rasakan .ada hidup enak dan tidak enak , tetapi itu surga bukan dari ALLAH tapi dari hasil perbuatan kita waktu hidup di alam dunia , sebab cara ALLAH membikin manusia adalah dengan cara sekali jadi dan tidak ada susulan lagi setelah manusia jadi .
Sekali KUNFAYAKUN , breg sama sekali cukup tidak ada kekurangan . tetapi artinya cukup di sini adalah hanya prabotan nya saja . apa sih prabotan yang di berikan ALLAH di saat kita lahir di ALAM DUNIA yaitu :
1.      Tangan dua
2.      kaki dua
3.      Mata dua
4.      Telingan dua
5.      hidung dan baham
Juga di sertakan nafsu empat perkara :
 1. Amarah
 2. Loamah
 3. sawiyah
 4. Mutmainah
Menurut keterangan ALLAH ber Firman :
Kalau manusia ingin masuk ke neraka dan ingin sesuatu yang tidak enak silah kan melakukan pekerjaan yang jelek jelek dan membikin segala kerusakan , kan semua sudah di sediakan oleh KU segala prabotan nya .ada nafsu AMARAH , LOAMAH dan SAWIYAH,
Begitu juga jika manusia ingin ke surga atau ingin yang enak . silahkan berbuat baiklah di situ juga telah di sediakan prabotnya yaitu nafsu MUTMAINAH . nah inilah gambaran untuk kita mau pilih yang mana sebagai manusia sudah ada dua jalan mana yang kita akan pilih untuk kelak kita di aherat .

9 komentar:

Anonim mengatakan...

Hakikata TASJID mustahil bisa ketemu tanpa mengerti prkateknya SHOAT DA'IM

Salam HAqmaliyah

Anonim mengatakan...

Salam tajali ..

indie saputra mengatakan...

Apkah rintihan hati diatas disadur dari bahasa sunda yg buhun, mohon infonya

indie saputra mengatakan...

Mohon dibantu soalnya tahun 2008 saya pernah dapat pengertian itu di pameumpek garut, mohon hubungi saya, terima kasih. Kalo bisa saya minta kontak anda

Tommy Nugraha mengatakan...

Mohon informasi kontak anda...kebetulan saya juga sedang mengaji bab ma ripat..saya ingin mengenal anda lebih jauh

Puloh Hanapi mengatakan...

assalamu'alaikum,,, salam istana sejengkal

Sadikin 123 mengatakan...

assalamu'alaikum salam dari sy

Unknown mengatakan...

Assalamualaikum.. 30% ke sempurna an pengetahuan nya tentang semua yg di terangkan.. aku menyukainya..

Unknown mengatakan...

Assalamualaikum
Terimakasih.. sebelum nya insyakallah saya sudah mengetahui hakekat tasjid nya.. yg mana sebelum nya itu sama sekali saya tidak mengetahui seperti yg di jelas kan tentang nur di atas.. setelah ini isyakallah saya hanya berharap ridho nya Allah saja.. ammiinn